ત્રણ બાળકોના જમાઈ અને સાસુ વચ્ચે ‘ઈલુ-ઈલુ’ પછી ન કરવાનું કર્યું

ગુજરાતને અડીને આવેલા રાજ્ય એવા રાજસ્થાનમાં એક વિચિત્ર કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે જે જાણી તમને ખરેખર નવાઈ લાગશે. નવા વર્ષના ઠીક એક દિવસ પહેલાં જ રાજસ્થાનના સિરોહી જિલ્લામાં 40 વર્ષની …

ત્રણ બાળકોના જમાઈ અને સાસુ વચ્ચે ‘ઈલુ-ઈલુ’ પછી ન કરવાનું કર્યું Read More