ગીર ગાય કરતાં પણ મોંઘુ દૂધ, ગુજરાતના આ ગામની ભેંસના દૂધના મળે છે 131 રૂપિયા

ગુજરાતમાં એક એવો મામલો સામે આવ્યો છે જે જાણીને પહેલા તમને વિશ્વાસ નહીં થાય. ગુજરાતના ગામમાં એક એવી ભેંસ છે જેના એક લિટર દૂધની કિંમત રૂપિયા 131 છે. આ ભેંસે …

ગીર ગાય કરતાં પણ મોંઘુ દૂધ, ગુજરાતના આ ગામની ભેંસના દૂધના મળે છે 131 રૂપિયા Read More