પાંચ ફૂટ બે ઈંચ હાઈટ ધરાવતો રાજપાલ યાદવની ગુજરાતણ પત્ની છે નવ વર્ષ નાની

મુંબઇઃ એક્ટર અને કોમેડિયન રાજપાલ યાદવ 49 વર્ષનો થઇ ગયો. 16 માર્ચના 1971ના રોજ ઉત્તર પ્રદેશના શાહજહાંપુરમાં  જન્મેલા રાજપાલ પોતાના યુનિક કોમિક અંદાજના કારણે કારણે ઘરે ઘરે જાણીતો છે. રાજપાલે …

પાંચ ફૂટ બે ઈંચ હાઈટ ધરાવતો રાજપાલ યાદવની ગુજરાતણ પત્ની છે નવ વર્ષ નાની Read More